divendres, 30 d’abril de 2010

La nova estructura de les PAU

NOEMÍ PÉREZ & FLOR LAIÑO

Les PAU (proves d'accés a la universitat), tindran una nova estructura a partir de l’any 2010. La convocatòria de juny serà la primera en instaurar aquest nou model, derivat, del batxillerat LOE. La nota final de les PAU juntament amb la mitjana del batxillerat serà la que els alumnes tindran en compte a l'hora de triar una carrera.

D'aquesta prova d'accés desapareixen les vies d’examen i, per tant, les matèries obligatòries de modalitat. Cada estudiant tria el seu propi perfil d’accés.

La fase general consta de cinc proves obligatòries: llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera, història o filosofia i una matèria de batxillerat triada per l'estudiant. En aquesta la puntuació màxima que es pot obtenir és de 10 punts.

En la fase específica cada estudiant pot examinar-se de qualsevol matèria de modalitat de segon de batxillerat, però diferent a la de la fase general. Els alumnes només podran obtenir un màxim de 4 punts.

Els estudiants poden escollir un màxim de tres matèries de modalitat, entre les quals es troben:

-Anàlisi musical -Biologia, ciències de la terra i del medi ambient -Cultura audiovisual-Dibuix artístic -Dibuix tècnic -Disseny -Economia de l'empresa -Electrotècnia -Física -Geografia -Grec -Història de l'art -Literatura catalana -Literatura castellana -Llatí -Matemàtiques aplicades a les ciències socials -Matemàtiques -Química -Tecnologia industrial

Aquestes proves tindran lloc els dies: 8,9 i 10 de juny on cada un dels exàmens tindrà una durada d'una hora i mitja. Els alumnes que hagin suspès aquestes proves o que vulguin pujar nota es podran presentar a la convocatòria de setembre, els dies 7,8 i 9.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Expressa la teva opinió sobre el que acabes de llegir