divendres, 30 de maig de 2014

Sigles, Acrònims i AbreviacionsAbdel Baghouz
David Caballero

A continuació, us mostrem el conjunt de sigles, acrònims i abreviacions que ens envolten en el centre.
Els sigles són les lletres inicials de paraules o noms importants ajuntades. 
Els acrònims són el mateix que els sigles, però es llegeix com una paraula i finalment les abreviacions són una paraula més curta per exemple BIO= Biologia

USE: Unitat de Suport Educatiu
ESO: Educació Secundària Obligatòria
PQPI: Programes de Qualificació Professional Inicial
PAU: Proves d'accés a la Universitat
BAT: Abreviació de Batxillerat
EAP: Equip de Assessorament Pedagògic
AMPA: Associació de Mares i Pares d'Alumnes
CFGS: Cicle Formatiu de Grau Superior
CFGM: Cicle Formatiu de Grau Mitjà
INS: Institut
CEIP: Centre Educatiu Infantil i Primària
CLIC: Coordinador lingüístic d'Integració i Cohesió Social
TR: Treball de Recerca
UEC: Unitat de Escolarització compartida
XTEC: Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya
CB: Competències Bàsiques
CRP: Centre de Recursos Pedagògics
GENCAT: Generalitat de Catalunya
BIO: Biologia
MATES: Matemàtiques
TECNO: Tecnologia
GEO: Geografia
VIP: Visual i Plàstica
BIBLIO: Biblioteca

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Expressa la teva opinió sobre el que acabes de llegir