dilluns, 17 de novembre de 2014

Eleccions per trobar representants dels alumnes en el Consell Escolar

Anass Arrahmouni
Daniel Martinez Ruiz

Es sol·liciten candidats per representar els alumnes en el Consell Escolar.
L'últim dia de entrega de canditatures va ser el dia 14 de novembre.
La proclamació serà anunciada el dia 17 de novembre i les votacions
es realitzaran entre els dies 24 i 28 de novembre.

Es un consell que està compost per representants del personal docent,del personal d'administració i serveis, dels pares i mares , de l'associació de pares i mares,dels alumnes i un representant de l'ajuntament.

Les seves funcions són entre altres:
Aprovar el pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació.
Aprovar el reglament de règim intern del centre.
Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i material escolar.
Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l'evolució del rendiment escolar.
Elaborar un informe que s'inclou en la memòria anual.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Expressa la teva opinió sobre el que acabes de llegir