dimarts, 20 d’octubre de 2015

Accés restringit: ESCALES


MAXX TER MEULEN

A partir d'aquesta setmana les escales d'emergència de l´institut seran d'accés restringit ja que només s'utilitzarà en el cas d'una emergència.
"Les zones de pas, sortides i vies de circulació dels llocs de treball, i en especial les previstes per a l’evacuació en casos d’emergència, han de romandre lliures d’obstacles”

Davant d’una determinada situació de risc, les portes d’emergència, les escales d’evacuació, han d’estar lliures de qualsevol material i objecte que entorpeix la lliure evacuació i circulació, el pla o plans d’emergència contra incendis amb la seva planificació i organització humana, el compliment rigorós de la normativa vigent, tenen com a finalitat el de reduir al màxim les possibles irreparables conseqüències humanes de l’emergència…..

”En qualsevol cas, les vies i sortides d’evacuació han de romandre lliures i desembocar el més directament possible a l’exterior. No s’han d’utilitzar mai com a llocs d’emmagatzematge provisional o permanent de materials. Totes les portes que serveixin com a sortides d’evacuació s’ha d’obrir cap a l’exterior i no hauran d’estar tancades.

Les portes situades en els recorreguts de les vies d’evacuació han d’estar senyalitzades. En cas d’avaria de la il·luminació, les vies i sortides d’evacuació han d’estar equipades amb il·luminació de seguretat."


 Senyals de l'institut

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Expressa la teva opinió sobre el que acabes de llegir