dimarts, 15 de desembre de 2015

Dia internacional dels Drets Humans


MARTA PÉREZ I ALBA GARCIA

El passat 10 de desembre de 2015 es va celebrar el Dia dels Drets Humans.

Es commemora el dia en què, el 1948, l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la Declaració Universal dels Drets Humans, consta de 30 articles.
 Es tracta d'un document de trenta articles en què se subratllen els drets humans considerats bàsics i que s'apliquen, sense excepció, a tots els éssers humans. Es tracta del més bàsic d'una sèrie de tractats que es van redactar l'any 1966 i que completen la Carta Internacional de Drets Humans, que després de ser sotmesa a votació el 1976 es convertí en llei internacional.
En aquesta ocasió el Dia està dedicat al llançament d'una campanya d'un any de durada per commemorar el 50 aniversari dels dos pactes internacionals de drets humans: el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, que van ser adoptats per l'Assemblea General el 16 desembre 1966.

Els articles 18 al 21 recullen els drets de pensament, de consciència, de religió i llibertat política:

-Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió; 
aquest dret inclou la llibertat de canviar de religió o de creença, així com la llibertat de manifestar la seva religió o la seva creença, individual i col·lectivament, tant en públic com en privat, per l'ensenyament, la predicació, el culte i l'observança.

Tot individu té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió; 
aquest dret inclou el de no ser molestat a causa de les seves opinions, el d'investigar i rebre informacions i opinions, i el de difondre-les, sense limitació de fronteres, per qualsevol mitjà d'expressió.

Els articles 22 al 27 recullen drets econòmics socials i culturals:

-Tota persona té dret a l'educació. 
L'educació serà gratuïta, si més pel que fa a la instrucció elemental i fonamental. La instrucció elemental ha de ser obligatòria.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Expressa la teva opinió sobre el que acabes de llegir