dimarts, 19 de gener de 2016

Consell de delegats a l’Institut Puig Cargol

DONOVAN CASTILLO I ELOY MENA VALENZUELA

El dia 25 de novembre de 2015 es va fer el consell de delegats a l’institut Puig Cargol. El consell de delegats és una reunió entre el equip directiu i els delegats i sotsdelegats.

Es van proposar unes qüestions i aquestes van ser les respostes:

­- A la​ petició d’obertura de lavabos de l’edifici de de 4t ESO i Batxillerat es va dir que si es detecta que es fa un mal ús de les instal∙lacions es tornaran a tancar .

­ - Sobre la queixa dels lavabos de que no estan en bones condicions es va dir que es  responsabilitat dels alumnes mantenir­-los en bones condicions. No s’accepta que hi hagi paper de vàter degut a males experiències. No s’accepta posar miralls al lavabos.

­ - A la petició de fer Consell de delegats diferenciant alumnes més petits de més grans, es va acordar fer-­ho en funció de les peticions de temes a tractar per part de l’alumnat.

­​-S’accepta la proposta d’obrir més aviat la porta d’entrada per tal de facilitar el trànsit. Es recomana passar per l’exterior de l’edifici.
­ ​
- Es recomana als alumnes que portin les pilotes de casa.

­​- Referent a la queixa que suposa l’acumulació de taquilles d’alumnes de 1r ESO al costat de la biblioteca, es realitzarà una acció tutorial per tal de millorar aquest aspecte.

­​-Existeix una bústia de suggeriments per als estudiants. Es farà un rètol més gran per augmentar-ne la visibilitat.

­​
-Sobre el tema dels rellotges a les aules. Es desestima la petició. El professorat ha de controlar i gestionar el temps de treball a l’aula.

­- Pla lector. Es parlarà amb la persona responsable per valorar i millorar el funcionament del projecte.

­ ​
-Sobre el tema dels patis, no es faran dos patis de 15 minuts ja que suposa un daltabaix important baixar i pujar del pati per tan poc temps. Hi ha raons pedagògiques i organitzatives que ho desestimen.

­ ​
-S’estudiarà alguna alternativa saludable a les màquines expenedores sol∙licitades.

­​- S’anima als alumnes a participar en les activitats programades (tallers, concurs de talents...)
­ ​
- Es traspassarà la demanda de la realització de més sortides als departaments didàctics però cal considerar si ja es realitzen suficients per equips docents i la resposta de l’alumnat.

­​-Sobre el tema de les taules de les aules es va dir que es netegen una vegada a la setmana.
- Si queden molles, demanar paper.

­​- Es recorda, a tota la comunitat educativa, la necessitat de no menjar xiclets a les aules.

­- Sobre la regulació de la temperatura al centre, cal vestir­-se de forma adequada en funció de l’època de l’any.

­ ​S’accepten les següents demandes:
∙ es realitzarà el manteniment dels projectors de les aules

∙ es realitzarà una valoració i manteniment dels porticons de les finestres

∙​ es posaran els vínils que manquen a les finestres de les aules

∙​ es revisaran i arreglaran els penjadors malmesos

∙ ​s’encendrà el llum de la planta baixa de l’edifici de 4t i batxillerat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Expressa la teva opinió sobre el que acabes de llegir